Verklaring

ISCHEBECK NEDERLAND BV

De Geestakkers 10

5590 RC  Heeze

 

Telefoon: 0031-(0)40 – 224 11 22

Telefax: 0031-(0)40 – 224 11 33

E-mail: info@ischebeck.nl

Internet: www.ischebeck.nl

 

Directeur:

Dipl. Wi.-Ing Bjorn Ischebeck

Dr. Jur.Lars Ischebeck

Algemene gegevens en informatie:

ISCHEBECK NEDERLAND B.V. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie en gegevens op deze website correct zijn. Aansprakelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is uitgesloten. Dit geldt evenzo voor alle websites waarnaar met een hyperlink verwezen wordt. ISCHEBECK NEDERLAND B.V. is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites, die worden bezocht door middel van een dergelijke verbinding. ISCHEBECK NEDERLAND B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie of gegevens.

 

Auteursrecht:
De inhoud van de ISCHEBECK NEDERLAND B.V.-website is auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, delen van teksten of afbeeldingen, vereist de voorafgaande toestemming van de ISCHEBECK NEDERLAND B.V.

Als de inhoud van deze site niet door de eigenaar opgezet is, wordt het auteursrecht van derden bekeken. De inhoud van derden moet dan ook als zodanig beoordeeld worden. Wanneer u kennis neemt van inbreuk op het auteursrecht, vragen we u contact met ons op te nemen. Als het auteursrecht geschonden wordt zal de inhoud onmiddellijk verwijderd worden.

 

Gegevensbescherming:

Dit privacybeleid informeert gebruikers over de aard, omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door ISCHEBECK NEDERLAND B.V. op deze website (hierna  ‘aanbieding’) op het gebied van:

A.Persoonlijke gegevens:
De bescherming van persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Daarom verzamelen wij geen persoonlijke informatie via onze websites zonder uw toestemming. U beslist of u deze gegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een contactformulier, een enquête, etc. aan ons wenst te verstrekken.

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen, uw bestelling te verwerken of u te informeren over aanbiedingen.

Wij bewaren uw gegevens om beter te kunnen inspelen op uw wensen of om onze producten en diensten te verbeteren. Ook kunnen wij (of een derde partij namens ons) uw gegevens gebruiken om u bijvoorbeeld te informeren over productinnovaties die uw bedrijf ten goede komen, of om online enquêtes te houden, waardoor we beter aan uw eisen kunnen voldoen.  Onnodige gegevens worden direct verwijderd.

Uiteraard respecteren we het, als u ons uw persoonlijke gegevens niet wenst te geven voor marketingdoeleinden en/of marktonderzoek. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen of op een andere manier te gelde maken.

B. Toegang tot gegevens / server-logbestanden:
ISCHEBECK NEDERLAND B.V. (of onze hostingprovider) verzamelt webgegevens van gebruikers (zogenaamde server-logbestanden). Deze gegevens bevatten: naam van de webpagina, bestand, datum en tijd, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle verbindingen, type browser en de versie van het besturingssysteem, verwijzende URL (eerder bezochte), het IP-adres en de verzoekende provider. ISCHEBECK NEDERLAND B.V. gebruikt de loggegevens alleen voor statistische evaluaties met het oog op bediening, beveiliging en optimalisatie. ISCHEBECK NEDERLAND B.V. behoudt het recht om de loggegevens achteraf te controleren als er een redelijk vermoeden van onrechtmatig gebruik op basis van specifieke aanwijzingen bestaat.

 

“Google Analytics:

ISCHEBECK NEDERLAND B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (\\\”Google\\\”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies\\\’, tekstbestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen en die een analyse van hun gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal het IP-adres van gebruikers van Google worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen betrokken bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de site door de gebruikers te evalueren, en te rapporteren aan de websitebeheerder over de website-activiteit en andere met de website en internet gerelateerde diensten.

Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Bij deze optie wordt gebruikers echter medegedeeld dat mogelijk niet alle functies van deze website in hun geheel te gebruiken zijn. Gebruikers kunnen ook de verzameling van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link te verkrijgen browser plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

C. Intrekking, wijzigingen, correcties en updates:
De gebruiker heeft het recht om op verzoek informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, voor zover er geen wettelijk retentierecht is.

nlendeesru